Mit: Turbine zauzimaju veliki dio zemljišta

Vjetroelektrane - Zemljište i smještaj

 • Površina koju prosječna turbina zauzima je izuzetno mala - cca. 30 m2.
 • Površina na koju se turbine postavljaju su veoma često nepristupačna i nisu poljoprivredna zemljišta.
 • Zemljište između turbina može se bez ikakvog problema koristiti za poljoprivredu.
 • U mnogim zemljama vjetroparkovi su turistička atrakcija, te se prema stupnju uređenosti i čistoće mogu mjeriti sa nacionalnim parkovima.

Mit: Vjetroparkovi su nepopularni

Popularnost vjetroparkova

 • Ispitivanja pokazuju upravo suprotno.
 • 90% pučanstva u npr. Velikoj Britaniji vjeruje kako bi vlada trebala poduprijeti iskorištavanja obnovljivih izvora energije.
 • 80% populacije podupire u Britaniji plan Vlade za drastičnim povećanjem broja vjetroturbina.
 • 66% ispitanika odobrava izgradnju novih vjetroparkova u svojim područjima.

Mit: Turbine su opasne

Vjetroelektrane

 • Vjetroparkovi ne proizvode štetne plinove, zagađenja ili opasan otpad.
 • U proteklih 25 godine širom svijeta je instalirano preko 68,000 vjetroturbinskih generatora, i niti na jednoj se nije dogodila havarije opasna za zdravlje ljudi.
 • Postoje brojne studije koje odgovaraju na potvrđuju kako buka iz vjetroparkova nije štetna ili opasna za ljude.
 • Svaki vjetropark mora zadovoljiti po pitanju buke nivo koji je propisan temeljem zakona o zaštiti okoliša. Primjerice, nivo vibracije na udaljenosti 100 metara od turbine je za faktor 10 manji od onog koji je propisan za rad u modernim laboratorijima.

Mit: Zbog vjetroparka pada cijena kuća u blizini

Vjetroparkovi i cijene kuća

 • Mnoge studije širom Europe dokazuju kako vjetroparkovi nemaju nikakav utjecaj na prosječnu cijenu kuća.
 • Nakon dvije godine rada vjetroparka cijena kuća se počinje naglo podizati.
 • Ankete pokazuju kako su oni koji žive blizu vjetroparkova njihovi najveći zagovaratelji.

Mit: Vjetroparkovi tjeraju turiste

Vjetroparkovi i turizam

 • Mnogi vjetroparkovi su turistička atrakcija.
 • Samo jedan vjetropark u Škotskoj (Scroby Sands) godišnje posjeti preko 30.000 turista.
 • 90% ispitanih turista koji su posjetili taj Škotski vjetropark izjavilo je kako su bili veoma zadovoljni kako su iskoristili izlet.

Mit: Lopatice turbine opasne su za ptice

Vjetroparkovi nisu opasnost za ptice

 • Vjetroparkovi se ne izgrađuju na mjestima gdje su migracijski putovi ptica.
 • Najveća opasnost za ptice i njihovu populacija su klimatske promjene.
 • Ne postoje činjenice da je i jedna vjetropark izazvala bilo koji veći štetan efekt po ptice, veći od neke zgrade ili npr. aerodroma.
 • Pri projektiranju i izgradnji vjetroparka sudjeluju i znanstvenici kojima se time omogućuju bolje razumijevanje ekologije ptica.

Mit: Vjetroparkovi proizvode malo energije

Vjetroparkovi - proizvodnja energije

 • Samo jedna turbina snage 2 MW na dobroj lokaciji proizvodi dovoljno energije za opskrbu do 2000 domaćinstava.
 • Hrvatska uvozi između 20 i 30% električne energije.
 • Očekuje se kako će cijena električne energije dobivene iz vjetroparkova oko 2010. godine biti konkurentna električnoj energiji dobivenih iz drugih izvora.
 • Na prostorima poput npr. otoka, vjetroparkovi doprinose sigurnijoj opskrbi.
 • Na otocima vjetroparkovi se veoma efikasno mogu koristiti za desalinizaciju vode.
 • Predviđa se kako će glavni izvor za dobivanje goriva budućnosti (vodika) biti vjetar.

Mit: Energija iz vjetra ne doprinosi smanjenju klimatskih promjena

Energija vjetra - Utjecaj na klimatske promjene

 • Proizvodnjom energije iz vjetra smanjuje se prizvodnja CO2.
 • Proizvodnjom od 10% električne energije iz obnovljivih oblika energije do 2010. smanjiti će drastično emisiju CO2.
 • Svaka dodatna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora smanjuje potrošnju fosilnih goriva, čime se smanjuju onečišćenja.

Mit: Projekti izgradnje se provode bez odobrenja lokalne zajednice

Vjetroelektrane i lokalna zajednica

 • Zakonom je strogo propisano kako se vjetroparkovi ne mogu izgrađivati bez odobrenja lokalne zajednice i u sklopu urbanističkog plana.
 • Svaki vjetropark mora zadovoljiti strogo propisane zakone i procedure vezane za zaštitu okoliša, prostorni plan i uređenje.
 • Za vjetropark veći od 50 MW dozvolu mora izdati Vlada.
 • Kod projektiranja vjetroparka mora se zadovoljiti i sačuvati prirodni okoliš.

Mit: Vjetroparkovi su u konačnici skuplji od drugih obnovljivih izvora

Vjetroparkovi - Cijena i isplativost

 • Vjetroparkovi su trenutno najekonomičnija tehnologija iskorištavanja obnovljivih izvora energije, u usporedbi sa solarnom, energijom valova i biomasom.
 • Vjetroparkovi predstavljaju tehnologiju koja trenutno ima najveću stopu rasta i to u proteklih nekoliko godina od oko 30%.
 • Danska trenutno zadovoljava oko 21% svoje potrošnje električne energije iz vjetroparkova, a planovi se do 2030 dostigne iznos od 50%.
 • Razvoj vjetroparkova u Danskoj doprinio je razvoju industrije koja proizvodi generatore i turbine, te danas ta industrija zapošljava preko 20.000 ljudi.
 • Danska industrija vjetrogeneratora 90% svoje proizvodnje izvozi.
 • Očekivani rast vjetroparkova u svijetu je puno veći od rasta Kineske ekonomije.

NOVA ENERGIJANOVA ENERGIJA d.o.o.

poduzeće za proizvodnju i distribuciju električne energije

Miline 132c
22 203 Rogoznica

Tel: +385 (0)22 559 002
Fax: +385 (0)22 559 008

Email: novaenergija@novaenergija.hr

NOVOSTI10 MITOVA O ENERGIJI VJETRA


MIT:
Lopatice turbine opasne su za ptice

ČINJENICE:
Vjetroparkovi se ne izgrađuju na mjestima gdje su migracijski putovi ptica.
Najveća opasnost za ptice i njihovu populaciju su klimatske promjene.
Ne postoje činjenice da je i jedan vjetropark izazvao bilo koji veći štetan efekt po ptice, veći od neke zagrade ili npr. aeordroma.

NAŠI PROJEKTI


PROJEKTI U HRVATSKOJ:
 • Oton
 • Uništa
 • Kozjak
 • Orlić
 • Šestanovac
 • Vrbnik

PROJEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI:
 • Općina Glamoč
 • Savez općina Istočne Hercegovine (Ljubinje, Trebinje, Nevesinje, Gacko, Bileća i Berkovići)
 • Općina Busovača
 • Općina Stolac

VJETROELEKTRANE "DŽEVA" I "SLOVINJ" (Glamoč, BiH)