Najčešća pitanja


Kolika je udaljenost najbližih kuća od budućeg vjetroparka (buka)?
Najbliže kuće udaljene su 650 m zračne linije od vjetroparkova. Vjetroparkovi su smješteni u zonama infrastrukturnih sustava kojima odgovara zona gospodarske namjene prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Kolika je najviša dopuštena razina buke u naselju?
Najviše dopuštene ocjenske razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora, odnosno najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a ona iznosi 45 dB za dan i 40 dB za noć.

Koliko će izgrađeni vjetropark imati vizualni utjecaj na stanovnike?
Vjetroturbine su zbog svoje veličine i brojnosti uvijek uočljivi elementi u krajoliku. Što se vizualno estetskog dojma tiče, turbine ne djeluju negativno, jer su estetski dobro oblikovane i u pravilu su tako obojane da se uklapaju u okoliš. One svojim radom mogu predstavljati novi i interesantan sadržaj u prostoru.

Koji su štetni utjecaji na tlo (Koriste li se ulja koja mogu zagaditi tlo)?
Štetni utjecaj na tlo je mali, jer će privremeni utjecaj na tlo imat samo uređenje pristupne ceste kao i interne ceste između pojedinih vjetrogeneratora.

Kakvo održavanje zahtijevaju vjetroturbine?
Održavanje vjetroturbina je jednostavno što se može zaključiti iz činjenice da lokaciju obilazi samo jedna osoba.Direktiva EU o obnovljivim izvorima

Zemlja Udjel obnovljivih izvora 1997. (%) Udjel obnovljivih izvora 2010. (%)
Cipar 0,05 6,0
Češka 3,8 8,0
Estonija 0,2 5,1
Mađarska 0,7 3,6
Malta 0,0 5,0
Letonija 42,5 49,3
Litva 3,3 7,0
Poljska 1,6 7,5
Slovačka 17,9 31,0
Slovenija 29,9 33,6
UKUPNO EU-25 12,9 21,0

Sveukupno, u svih 25 zemalja-članica EU s udjela 12,9% u 1997. godini treba postići udjel od 21% u 2010. godini.

Zemlja Tarifni sistem Instalirani MW
Danska Fiksni / Visoki 2,880
Grčka Fiksni / Niski 276
Italija Fiksni / Visoki 785
Njemačka Fiksni / Visoki 12,001
Španjolska Fiksni + Premija 4,830
Švedska Politočki uvjetovan 328
UK Sistem natječaja 552
NOVA ENERGIJANOVA ENERGIJA d.o.o.

poduzeće za proizvodnju i distribuciju električne energije

Miline 132c
22 203 Rogoznica

Tel: +385 (0)22 559 002
Fax: +385 (0)22 559 008

Email: novaenergija@novaenergija.hr

NOVOSTI10 MITOVA O ENERGIJI VJETRA


MIT:
Lopatice turbine opasne su za ptice

ČINJENICE:
Vjetroparkovi se ne izgrađuju na mjestima gdje su migracijski putovi ptica.
Najveća opasnost za ptice i njihovu populaciju su klimatske promjene.
Ne postoje činjenice da je i jedan vjetropark izazvao bilo koji veći štetan efekt po ptice, veći od neke zagrade ili npr. aeordroma.

NAŠI PROJEKTI


PROJEKTI U HRVATSKOJ:
  • Oton
  • Uništa
  • Kozjak
  • Orlić
  • Šestanovac
  • Vrbnik

PROJEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI:
  • Općina Glamoč
  • Savez općina Istočne Hercegovine (Ljubinje, Trebinje, Nevesinje, Gacko, Bileća i Berkovići)
  • Općina Busovača
  • Općina Stolac

VJETROELEKTRANE "DŽEVA" I "SLOVINJ" (Glamoč, BiH)